Orto botanico

Orto botanico
Orto Botanico, Firenze, 2018, Graphite on paper
Orto botanico
detail,
Orto botanico
After the storm, 2018, graphite on paper
Orto botanico
detail,
Orto botanico
Before the storm, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Hydrangea, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Untitled, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sketchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sketchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sektchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sketchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sketchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sektchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Sektchbook, 2018, graphite on paper
Orto botanico
Orto Botanico, 2010, graphite on paper
Orto botanico
Orto Botanico, 2010, graphite on paper
Inline content